Zdroj: AISLP Výběr léku

DILIZOLEN 2 mg/ml inf. sol.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0202910INF SOL 1X300ML/600MGRp.1 329.90
0202911INF SOL 10X300ML/600MGRp.13 298.93