Zdroj: AISLP Výběr léku

MISAFAR 40 mg por. tbl. nob.
MISAFAR 80 mg por. tbl. nob.
tablety

Specifar S.A., Athens, Řecko.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých. Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u rizikových pacientů.
Výčet balení

0183843POR TBL NOB 14X40MG IRp.
0183844POR TBL NOB 28X40MG IRp.
0183845POR TBL NOB 30X40MG IRp.
0183846POR TBL NOB 56X40MG IRp.
0183847POR TBL NOB 90X40MG IRp.
0183848POR TBL NOB 98X40MG IRp.
0183849POR TBL NOB 360X40MG IRp.
0183850POR TBL NOB 14X80MG IRp.
0183851POR TBL NOB 28X80MG IRp.
0183852POR TBL NOB 30X80MG IRp.
0183853POR TBL NOB 56X80MG IRp.
0183854POR TBL NOB 90X80MG IRp.
0183855POR TBL NOB 98X80MG IRp.
0183856POR TBL NOB 360X80MG IRp.
0199726POR TBL NOB 14X40MG IIRp.
0199727POR TBL NOB 28X40MG IIRp.
0199728POR TBL NOB 30X40MG IIRp.
0199729POR TBL NOB 56X40MG IIRp.
0199730POR TBL NOB 90X40MG IIRp.
0199731POR TBL NOB 98X40MG IIRp.
0199732POR TBL NOB 360X40MG IIRp.
0199733POR TBL NOB 14X80MG IIRp.
0199734POR TBL NOB 28X80MG IIRp.
0199735POR TBL NOB 30X80MG IIRp.
0199736POR TBL NOB 56X80MG IIRp.
0199737POR TBL NOB 90X80MG IIRp.
0199738POR TBL NOB 98X80MG IIRp.
0199739POR TBL NOB 360X80MG IIRp.