Zdroj: AISLP Výběr léku

STERIPET 250 MBq/ml inj. sol.

GE Healthcare Ltd., Little Chalfont, Buckinghamshire, Velká Británie.

Radionuklidové diagnostikum.

Diagnostikum pro pozitronovou emisní tomografii (PET): lokalizace a stanovení stadia některých zhoubných nádorů a jejich metastáz s afinitou k 2-(18F)-FDG; zobrazení přežívajícího (viabilního) myokardu u ischemické choroby srdeční; lokalizace epileptogenního ložiska; diagnostika zánětů, lokalizace příčiny febrilních stavů.

0183134INJ SOL1X10ML/250-2500MBRp.