Zdroj: AISLP Výběr léku

BLASTOMAT 5 mg por. cps. dur.
BLASTOMAT 20 mg por. cps. dur.
BLASTOMAT 100 mg por. cps. dur.
BLASTOMAT 140 mg por. cps. dur.
BLASTOMAT 180 mg por. cps. dur.
BLASTOMAT 250 mg por. cps. dur.

Alvogen IPCo S.r.L., Senningerberg, Lucembursko.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují rekurence nebo progrese.
Výčet balení

0182697POR CPS DUR 5X5MGRp.
0182698POR CPS DUR 5X5MGRp.
0182699POR CPS DUR 20X5MGRp.
0182700POR CPS DUR 5X20MGRp.
0182701POR CPS DUR 5X20MGRp.
0182702POR CPS DUR 20X20MGRp.
0182703POR CPS DUR 5X100MGRp.
0182704POR CPS DUR 5X100MGRp.
0182705POR CPS DUR 20X100MGRp.
0182706POR CPS DUR 5X140MGRp.
0182707POR CPS DUR 5X140MGRp.
0182708POR CPS DUR 20X140MGRp.
0182709POR CPS DUR 5X180MGRp.
0182710POR CPS DUR 5X180MGRp.
0182711POR CPS DUR 20X180MGRp.
0182712POR CPS DUR 5X250MGRp.
0182713POR CPS DUR 5X250MGRp.
0182714POR CPS DUR 20X250MGRp.