Zdroj: AISLP Výběr léku

IASOCHOLINE 1 GBq/ml inj. sol.

Iason GmbH, Graz, Rakousko.

Radionuklidové diagnostikum.

Pro pozitronovou emisní tomografii (PET) při diagnostických zobrazovacích metodách v onkologii.

0182695INJ SOL1X15ML/0.2-15GB IRp.
0182696INJ SOL1X15ML/0.2-15GB IIRp.