Zdroj: AISLP Výběr léku

XALVOBIN 150 mg por. tbl. flm.
XALVOBIN 500 mg por. tbl. flm.

Alvogen IPCo S.r.L., Senningerberg, Lucembursko.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0182471POR TBL FLM 60X150MG IRp.
0182472POR TBL FLM 60X150MG IIRp.
0182473POR TBL FLM 120X500MG IRp.
0182474POR TBL FLM 120X500MG IIRp.