Zdroj: AISLP Výběr léku

COLOXET 150 mg por. tbl. flm.
COLOXET 300 mg por. tbl. flm.
COLOXET 500 mg por. tbl. flm.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0182167POR TBL FLM 30X150MG IRp.
0182168POR TBL FLM 30X150MG IIRp.
0182169POR TBL FLM 60X150MG IIRp.1 471.62
0182170POR TBL FLM 60X150MG IRp.1 471.62
0182171POR TBL FLM 120X150MG IRp.
0182172POR TBL FLM 120X150MG IIRp.
0182175POR TBL FLM 30X300MG IRp.
0182176POR TBL FLM 30X300MG IIRp.
0182177POR TBL FLM 60X300MG IIRp.2 943.25
0182178POR TBL FLM 60X300MG IRp.2 943.25
0182179POR TBL FLM 120X300MG IRp.
0182180POR TBL FLM 120X300MG IIRp.
0182183POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0182184POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0182185POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0182186POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0182187POR TBL FLM 120X500MG IRp.9 810.82
0182188POR TBL FLM 120X500MG IIRp.9 810.82