Zdroj: AISLP Výběr léku

ATYZYO 2.5 mg por. tbl. flm.
ATYZYO 5 mg por. tbl. flm.
ATYZYO 7.5 mg por. tbl. flm.
ATYZYO 10 mg por. tbl. flm.

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0215569POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0215570POR TBL FLM 56X10MGRp.
0215571POR TBL FLM 98X10MGRp.
0215572POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0215573POR TBL FLM 56X2.5MGRp.
0215574POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0215575POR TBL FLM 28X5MGRp.700.42
0215576POR TBL FLM 56X5MGRp.
0215577POR TBL FLM 98X5MGRp.
0215578POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0215579POR TBL FLM 56X7.5MGRp.
0215580POR TBL FLM 98X7.5MGRp.