Zdroj: AISLP Výběr léku

CARBIDOPA/LEVODOPA ACCORD 50 mg/200 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antiparkinsonikum.

Idiopatická Parkinsonova nemoc.
Výčet balení

0181847POR TBL PRO 10X250MGRp.
0181848POR TBL PRO 20X250MGRp.
0181849POR TBL PRO 30X250MGRp.
0181850POR TBL PRO 49X250MGRp.
0181851POR TBL PRO 50X250MGRp.
0181852POR TBL PRO 56X250MGRp.
0181853POR TBL PRO 60X250MGRp.
0181854POR TBL PRO 84X250MGRp.
0181855POR TBL PRO 98X250MGRp.
0181856POR TBL PRO 100X250MGRp.
0181857POR TBL PRO 196X250MGRp.
0181858POR TBL PRO 200X250MGRp.
0181859POR TBL PRO 300X250MGRp.
0181860POR TBL PRO 30X250MGRp.
0181861POR TBL PRO 56X250MGRp.
0181862POR TBL PRO 84X250MGRp.
0181863POR TBL PRO 100X250MGRp.