Zdroj: AISLP Výběr léku

MONTELUKAST ABBOTT 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST ABBOTT 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0215769POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0215770POR TBL MND 56X4MGRp.
0215771POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0215772POR TBL MND 10X4MGRp.
0215773POR TBL MND 20X4MGRp.
0215774POR TBL MND 30X4MGRp.
0215775POR TBL MND 60X4MGRp.
0215776POR TBL MND 90X4MGRp.
0215777POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0215778POR TBL MND 56X5MGRp.
0215779POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25
0215780POR TBL MND 10X5MGRp.
0215781POR TBL MND 20X5MGRp.
0215782POR TBL MND 30X5MGRp.
0215783POR TBL MND 60X5MGRp.
0215784POR TBL MND 90X5MGRp.

MONTELUKAST ABBOTT 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0215761POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0215762POR TBL FLM 56X10MGRp.
0215763POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25
0215764POR TBL FLM 10X10MGRp.
0215765POR TBL FLM 20X10MGRp.
0215766POR TBL FLM 30X10MGRp.
0215767POR TBL FLM 60X10MGRp.
0215768POR TBL FLM 90X10MGRp.

MONTELUKAST ACCORD 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST ACCORD 5 mg por. tbl. mnd.

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0160747POR TBL MND 7X4MGRp.
0160748POR TBL MND 10X4MGRp.
0160749POR TBL MND 14X4MGRp.
0160750POR TBL MND 20X4MGRp.
0160751POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0160752POR TBL MND 30X4MGRp.
0160753POR TBL MND 50X4MGRp.
0160754POR TBL MND 56X4MGRp.
0160755POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0160756POR TBL MND 100X4MGRp.
0160757POR TBL MND 140X4MGRp.
0160758POR TBL MND 200X4MGRp.
0160759POR TBL MND 7X5MGRp.
0160760POR TBL MND 10X5MGRp.
0160761POR TBL MND 14X5MGRp.
0160762POR TBL MND 20X5MGRp.
0160763POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0160764POR TBL MND 30X5MGRp.
0160765POR TBL MND 50X5MGRp.
0160766POR TBL MND 56X5MGRp.
0160767POR TBL MND 84X5MGRp.
0160768POR TBL MND 90X5MGRp.
0160769POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25
0160770POR TBL MND 100X5MGRp.
0160771POR TBL MND 140X5MGRp.
0160772POR TBL MND 200X5MGRp.

MONTELUKAST ACCORD 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0174996POR TBL FLM 7X10MGRp.
0174997POR TBL FLM 10X10MGRp.
0174998POR TBL FLM 14X10MGRp.
0174999POR TBL FLM 20X10MGRp.
0175000POR TBL FLM 28X10MGRp.
0175001POR TBL FLM 30X10MGRp.
0175002POR TBL FLM 50X10MGRp.
0175003POR TBL FLM 56X10MGRp.
0175004POR TBL FLM 84X10MGRp.
0175005POR TBL FLM 90X10MGRp.
0175006POR TBL FLM 98X10MGRp.
0175007POR TBL FLM 100X10MGRp.
0175008POR TBL FLM 140X10MGRp.
0175009POR TBL FLM 200X10MGRp.

MONTELUKAST ACTAVIS 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST ACTAVIS 5 mg por. tbl. mnd.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0145989POR TBL MND 7X4MGRp.
0145990POR TBL MND 10X4MGRp.
0145991POR TBL MND 14X4MGRp.
0145992POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0145993POR TBL MND 30X4MGRp.
0145994POR TBL MND 56X4MGRp.
0145995POR TBL MND 60X4MGRp.
0145996POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0145997POR TBL MND 100X4MGRp.
0145998POR TBL MND 7X5MGRp.
0145999POR TBL MND 10X5MGRp.
0146000POR TBL MND 14X5MGRp.
0147001POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0147002POR TBL MND 30X5MGRp.
0147003POR TBL MND 56X5MGRp.
0147004POR TBL MND 60X5MGRp.
0147005POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25
0147006POR TBL MND 100X5MGRp.

MONTELUKAST ACTAVIS 10 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0147096POR TBL FLM 7X10MGRp.
0147097POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0147098POR TBL FLM 30X10MGRp.
0147099POR TBL FLM 56X10MGRp.
0147100POR TBL FLM 60X10MGRp.
0147101POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25
0147102POR TBL FLM 100X10MGRp.

MONTELUKAST CIPLA 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST CIPLA 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Cipla (EU) Ltd., Esher, Surrey, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0197515POR TBL MND 10X4MGRp.
0197516POR TBL MND 14X4MGRp.
0197517POR TBL MND 28X4MGRp.
0197518POR TBL MND 56X4MGRp.
0197519POR TBL MND 100X4MGRp.
0197520POR TBL MND 10X5MGRp.
0197521POR TBL MND 14X5MGRp.
0197522POR TBL MND 28X5MGRp.
0197523POR TBL MND 56X5MGRp.
0197524POR TBL MND 100X5MGRp.

MONTELUKAST FAIR-MED 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST FAIR-MED 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Fair-Med Healthcare GmbH, Hamburg, SRN.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0178554POR TBL MND 7X4MGRp.
0178555POR TBL MND 28X4MGRp.
0178556POR TBL MND 98X4MGRp.
0178557POR TBL MND 7X5MGRp.
0178558POR TBL MND 28X5MGRp.
0178559POR TBL MND 98X5MGRp.

MONTELUKAST FAIR-MED 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Fair-Med Healthcare GmbH, Hamburg, SRN.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0178560POR TBL FLM 7X10MGRp.
0178561POR TBL FLM 28X10MGRp.
0178562POR TBL FLM 98X10MGRp.

MONTELUKAST GSK 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0180263POR TBL FLM 14X10MGRp.
0180264POR TBL FLM 10X10MGRp.
0180265POR TBL FLM 20X10MGRp.
0180266POR TBL FLM 28X10MGRp.
0180267POR TBL FLM 30X10MGRp.
0180268POR TBL FLM 50X10MGRp.
0180269POR TBL FLM 98X10MGRp.
0180270POR TBL FLM 100X10MGRp.
0180271POR TBL FLM 90X10MGRp.

MONTELUKAST MYLAN 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST MYLAN 5 mg por. tbl. mnd.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Herts, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0165122POR TBL MND 7X4MGRp.
0165123POR TBL MND 10X4MGRp.
0165124POR TBL MND 14X4MGRp.
0165125POR TBL MND 20X4MGRp.
0165126POR TBL MND 28X4MGRp.
0165127POR TBL MND 30X4MGRp.546.51
0165128POR TBL MND 50X4MGRp.
0165129POR TBL MND 56X4MGRp.
0165130POR TBL MND 98X4MGRp.
0165131POR TBL MND 100X4MGRp.
0165132POR TBL MND 112X4MGRp.
0165133POR TBL MND 200X4MGRp.
0165134POR TBL MND 28X4MGRp.
0165135POR TBL MND 56X4MGRp.
0165136POR TBL MND 100X4MGRp.
0165137POR TBL MND 112X4MGRp.
0165138POR TBL MND 200X4MGRp.
0165139POR TBL MND 500X4MGRp.
0165140POR TBL MND 7X5MGRp.
0165141POR TBL MND 10X5MGRp.
0165142POR TBL MND 14X5MGRp.
0165143POR TBL MND 20X5MGRp.
0165144POR TBL MND 28X5MGRp.
0165145POR TBL MND 30X5MGRp.546.51
0165146POR TBL MND 50X5MGRp.
0165147POR TBL MND 56X5MGRp.
0165148POR TBL MND 98X5MGRp.
0165149POR TBL MND 100X5MGRp.1 821.68
0165150POR TBL MND 112X5MGRp.
0165151POR TBL MND 200X5MGRp.
0165152POR TBL MND 28X5MGRp.
0165153POR TBL MND 56X5MGRp.
0165154POR TBL MND 100X5MGRp.
0165155POR TBL MND 112X5MGRp.
0165156POR TBL MND 200X5MGRp.
0165157POR TBL MND 500X5MGRp.
0185464POR TBL MND 28X1X4MGRp.
0185465POR TBL MND 28X1X5MGRp.

MONTELUKAST MYLAN 10 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Herts, Velká Británie.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0148519POR TBL FLM 10X10MGRp.
0148520POR TBL FLM 14X10MGRp.
0148521POR TBL FLM 20X10MGRp.
0148522POR TBL FLM 28X10MGRp.
0148523POR TBL FLM 30X10MGRp.546.51
0148524POR TBL FLM 50X10MGRp.
0148525POR TBL FLM 56X10MGRp.
0148526POR TBL FLM 60X10MGRp.
0148527POR TBL FLM 84X10MGRp.
0148528POR TBL FLM 90X10MGRp.
0148529POR TBL FLM 100X10MGRp.1 821.68
0148530POR TBL FLM 28X10MGRp.
0148531POR TBL FLM 30X10MGRp.
0148532POR TBL FLM 56X10MGRp.
0148533POR TBL FLM 60X10MGRp.
0148534POR TBL FLM 84X10MGRp.
0148535POR TBL FLM 90X10MGRp.
0148536POR TBL FLM 100X10MGRp.
0148537POR TBL FLM 112X10MGRp.
0148538POR TBL FLM 120X10MGRp.
0148539POR TBL FLM 180X10MGRp.
0148540POR TBL FLM 500X10MGRp.
0199909POR TBL FLM 28X1X10MGRp.

MONTELUKAST ORION 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST ORION 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0156106POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0156107POR TBL MND 56X4MGRp.
0156108POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0156109POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0156110POR TBL MND 56X5MGRp.
0156111POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25

MONTELUKAST ORION 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0156103POR TBL NOB 28X10MGRp.510.07
0156104POR TBL NOB 56X10MGRp.
0156105POR TBL NOB 98X10MGRp.1 785.25

MONTELUKAST STADA 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST STADA 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0184044POR TBL MND 7X4MGRp.
0184045POR TBL MND 10X4MGRp.
0184046POR TBL MND 14X4MGRp.
0184047POR TBL MND 20X4MGRp.
0184048POR TBL MND 28X4MGRp.
0184049POR TBL MND 30X4MGRp.546.51
0184050POR TBL MND 50X4MGRp.
0184051POR TBL MND 56X4MGRp.
0184052POR TBL MND 60X4MGRp.
0184053POR TBL MND 90X4MGRp.
0184054POR TBL MND 98X4MGRp.
0184055POR TBL MND 100X4MGRp.1 821.68
0184056POR TBL MND 126X4MGRp.
0184057POR TBL MND 154X4MGRp.
0184058POR TBL MND 250X4MGRp.
0184059POR TBL MND 10X4MGRp.
0184060POR TBL MND 20X4MGRp.
0184061POR TBL MND 30X4MGRp.
0184062POR TBL MND 50X4MGRp.
0184063POR TBL MND 60X4MGRp.
0184064POR TBL MND 90X4MGRp.
0184065POR TBL MND 100X4MGRp.
0184066POR TBL MND 250X4MGRp.
0184067POR TBL MND 7X5MGRp.
0184068POR TBL MND 10X5MGRp.
0184069POR TBL MND 14X5MGRp.
0184070POR TBL MND 20X5MGRp.
0184071POR TBL MND 28X5MGRp.
0184072POR TBL MND 30X5MGRp.546.51
0184073POR TBL MND 50X5MGRp.
0184074POR TBL MND 56X5MGRp.
0184075POR TBL MND 60X5MGRp.
0184076POR TBL MND 90X5MGRp.
0184077POR TBL MND 98X5MGRp.
0184078POR TBL MND 100X5MGRp.1 821.68
0184079POR TBL MND 126X5MGRp.
0184080POR TBL MND 154X5MGRp.
0184081POR TBL MND 250X5MGRp.
0184082POR TBL MND 10X5MGRp.
0184083POR TBL MND 20X5MGRp.
0184084POR TBL MND 30X5MGRp.
0184085POR TBL MND 50X5MGRp.
0184086POR TBL MND 60X5MGRp.
0184087POR TBL MND 90X5MGRp.
0184088POR TBL MND 100X5MGRp.
0184089POR TBL MND 250X5MGRp.

MONTELUKAST STADA 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0184121POR TBL FLM 20X10MGRp.
0184122POR TBL FLM 30X10MGRp.
0184123POR TBL FLM 50X10MGRp.
0184124POR TBL FLM 60X10MGRp.
0184125POR TBL FLM 90X10MGRp.
0184126POR TBL FLM 100X10MGRp.
0184127POR TBL FLM 250X10MGRp.
0184128POR TBL FLM 7X10MGRp.
0184129POR TBL FLM 10X10MGRp.
0184130POR TBL FLM 14X10MGRp.
0184131POR TBL FLM 20X10MGRp.
0184132POR TBL FLM 28X10MGRp.
0184133POR TBL FLM 30X10MGRp.546.51
0184134POR TBL FLM 50X10MGRp.
0184135POR TBL FLM 56X10MGRp.
0184136POR TBL FLM 60X10MGRp.
0184137POR TBL FLM 90X10MGRp.
0184138POR TBL FLM 98X10MGRp.
0184139POR TBL FLM 100X10MGRp.1 821.68
0184140POR TBL FLM 126X10MGRp.
0184141POR TBL FLM 154X10MGRp.
0184142POR TBL FLM 250X10MGRp.
0184143POR TBL FLM 10X10MGRp.

MONTELUKAST TEVA 4 mg por. tbl. mnd.
MONTELUKAST TEVA 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0117453POR TBL MND 7X4MGRp.
0117454POR TBL MND 14X4MGRp.
0117455POR TBL MND 15X4MGRp.
0117456POR TBL MND 20X4MGRp.
0117457POR TBL MND 28X4MGRp.510.07
0117458POR TBL MND 30X4MGRp.
0117459POR TBL MND 50X4MGRp.
0117460POR TBL MND 56X4MGRp.
0117461POR TBL MND 60X4MGRp.
0117462POR TBL MND 90X4MGRp.
0117463POR TBL MND 98X4MGRp.1 785.25
0117464POR TBL MND 100X4MGRp.
0118501POR TBL MND 7X5MGRp.
0118502POR TBL MND 14X5MGRp.
0118503POR TBL MND 15X5MGRp.
0118504POR TBL MND 20X5MGRp.
0118505POR TBL MND 28X5MGRp.510.07
0118506POR TBL MND 30X5MGRp.
0118507POR TBL MND 50X5MGRp.
0118508POR TBL MND 56X5MGRp.
0118509POR TBL MND 60X5MGRp.
0118510POR TBL MND 90X5MGRp.
0118511POR TBL MND 98X5MGRp.1 785.25
0118512POR TBL MND 100X5MGRp.

MONTELUKAST TEVA 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je rozhodující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0119216POR TBL FLM 7X10MGRp.
0119217POR TBL FLM 14X10MGRp.
0119218POR TBL FLM 15X10MGRp.
0119219POR TBL FLM 20X10MGRp.
0119220POR TBL FLM 28X10MGRp.510.07
0119221POR TBL FLM 30X10MGRp.
0119222POR TBL FLM 50X10MGRp.
0119223POR TBL FLM 56X10MGRp.
0119224POR TBL FLM 60X10MGRp.
0119225POR TBL FLM 90X10MGRp.
0119226POR TBL FLM 98X10MGRp.1 785.25
0119227POR TBL FLM 100X10MGRp.