Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-TRIMETAZIDIN 35 mg por. tbl. pro.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Kardiakum.

Přídatná léčba k symptomatické léčbě pacientů se stabilní anginou pectoris, kteří jsou nedostatečně kontrolováni nebo netolerují antianginózní léčbu první volby.
Výčet balení

0181706POR TBL PRO 60X35MG IRp.
0181707POR TBL PRO 60X35MG IIRp.150.19
0181708POR TBL PRO 60X35MG IIIRp.
0181709POR TBL PRO 60X35MG IVRp.
0181710POR TBL PRO 90X35MG IVRp.
0181711POR TBL PRO 90X35MG IIIRp.
0181712POR TBL PRO 90X35MG IIRp.
0181713POR TBL PRO 90X35MG IRp.