Zdroj: AISLP Výběr léku

LEVELANZ 250 mg por. tbl. flm.
LEVELANZ 500 mg por. tbl. flm.
LEVELANZ 750 mg por. tbl. flm.
LEVELANZ 1000 mg por. tbl. flm.

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a adolescentů starších 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a adolescentů starších 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0215809POR TBL FLM 28X250MG IIRp.
0215810POR TBL FLM 56X250MG IIRp.
0215811POR TBL FLM 56X250MG IRp.
0215812POR TBL FLM 98X250MG IRp.
0215813POR TBL FLM 98X250MG IIRp.
0215814POR TBL FLM 28X250MG IRp.
0215815POR TBL FLM 28X500MG IIRp.
0215816POR TBL FLM 56X500MG IIRp.
0215817POR TBL FLM 56X500MG IRp.
0215818POR TBL FLM 98X500MG IRp.
0215819POR TBL FLM 98X500MG IIRp.
0215820POR TBL FLM 28X500MG IRp.
0215821POR TBL FLM 56X750MG IIRp.
0215822POR TBL FLM 98X750MG IRp.
0215823POR TBL FLM 56X750MG IRp.
0215824POR TBL FLM 98X750MG IIRp.
0215825POR TBL FLM 28X750MG IIRp.
0215826POR TBL FLM 28X750MG IRp.
0215827POR TBL FLM 28X1000MG IIRp.
0215828POR TBL FLM 28X1000MG IRp.
0215829POR TBL FLM 56X1000MG IIRp.
0215830POR TBL FLM 56X1000MG IRp.
0215831POR TBL FLM 98X1000MG IRp.
0215832POR TBL FLM 98X1000MG IIRp.