Zdroj: AISLP Výběr léku

NOGRON 5 mg por. cps. dur.
NOGRON 20 mg por. cps. dur.
NOGRON 100 mg por. cps. dur.
NOGRON 140 mg por. cps. dur.
NOGRON 180 mg por. cps. dur.
NOGRON 250 mg por. cps. dur.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.
Výčet balení

0181425POR CPS DUR 5X5MGRp.
0181427POR CPS DUR 5X5MGRp.
0181428POR CPS DUR 20X5MGRp.
0181429POR CPS DUR 5X20MGRp.
0181431POR CPS DUR 5X20MGRp.
0181432POR CPS DUR 20X20MGRp.
0181433POR CPS DUR 5X100MGRp.
0181435POR CPS DUR 5X100MGRp.
0181436POR CPS DUR 20X100MGRp.
0181437POR CPS DUR 5X140MGRp.
0181439POR CPS DUR 5X140MGRp.
0181440POR CPS DUR 20X140MGRp.
0181441POR CPS DUR 5X180MGRp.
0181443POR CPS DUR 5X180MGRp.
0181444POR CPS DUR 20X180MGRp.
0181445POR CPS DUR 5X250MGRp.
0181447POR CPS DUR 5X250MGRp.
0181448POR CPS DUR 20X250MGRp.