Zdroj: AISLP Výběr léku

FAYTON 4 mg/5 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod u dospělých pacientů s pokročilým maligním onemocněním postihujícím kosti. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Výčet balení

0181338INF CNC SOL 1X5ML/4MGRp.1 602.30
0181339INF CNC SOL 4X5ML/4MGRp.
0181340INF CNC SOL 10X5ML/4MGRp.

FAYTON 4 mg/100 ml inf. sol.
infuzní roztok

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod u dospělých pacientů s pokročilým maligním onemocněním postihujícím kosti. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Výčet balení

0186254INF SOL 10X100MLRp.
0195596INF SOL 1X100MLRp.1 602.30
0195597INF SOL 4X100MLRp.
0195598INF SOL 5X100MLRp.