Zdroj: AISLP Výběr léku

EGITIM 10 mg por. tbl. nob.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Hypolipidemikum.

Primární hypercholesterolemie spolu se statinem jako přídatná léčba k dietě u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný statin; v monoterapii spolu s dietou u pacientů s intolerancí nebo kontraindikací statinů. Homozygotní familiární hypercholesterolemie spolu s dietou a statinem.
Výčet balení

0181294POR TBL NOB 30X10MGRp.
0181295POR TBL NOB 60X10MGRp.
0181296POR TBL NOB 90X10MGRp.