Zdroj: AISLP Výběr léku

GENDRON 70 mg por. tbl. nob.

Genericon s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Přípravek snižuje riziko fraktur obratlů a krčku proximálního femuru.
Výčet balení

0214629POR TBL NOB 2X70MGRp.
0214630POR TBL NOB 4X70MGRp.
0214631POR TBL NOB 8X70MGRp.
0214632POR TBL NOB 12X70MGRp.619.60
0214633POR TBL NOB 40X70MGRp.