Zdroj: AISLP Výběr léku

BICALUPLEX 50 mg por. tbl. flm.
BICALUPLEX 150 mg por. tbl. flm.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Bicaluplex 50 mg: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Bicaluplex 150 mg: Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty a vysokým rizikem progrese.
Výčet balení

0180765POR TBL FLM 20X150MGRp.
0180766POR TBL FLM 30X150MGRp.
0180767POR TBL FLM 40X150MGRp.
0180768POR TBL FLM 56X150MGRp.
0180769POR TBL FLM 60X150MGRp.
0180770POR TBL FLM 84X150MGRp.
0180771POR TBL FLM 90X150MGRp.
0180772POR TBL FLM 100X150MGRp.
0180773POR TBL FLM 28X150MGRp.1 091.10
0180774POR TBL FLM 20X50MGRp.
0180775POR TBL FLM 30X50MGRp.
0180776POR TBL FLM 40X50MGRp.
0180777POR TBL FLM 50X50MGRp.
0180778POR TBL FLM 56X50MGRp.
0180779POR TBL FLM 60X50MGRp.
0180780POR TBL FLM 84X50MGRp.
0180781POR TBL FLM 90X50MGRp.
0180782POR TBL FLM 100X50MGRp.
0180783POR TBL FLM 28X50MGRp.206.89