Zdroj: AISLP Výběr léku

HELIDES 20 mg por. cps. etd.
HELIDES 40 mg por. cps. etd.
enterosolventní tvrdé tobolky

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Refluxní choroba jícnu; eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibakteriálními režimy a prevence relapsu peptických vředů u pacientů s Hp pozitivní vředovou chorobou; žaludeční vředy v souvislosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky a prevence žaludečních a duodenálních vředů v souvislosti s podáváním NSAID u rizikových pacientů; Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0180045POR CPS ETD 3X20MGRp.
0180046POR CPS ETD 7X20MGRp.
0180047POR CPS ETD 14X20MGRp.
0180048POR CPS ETD 15X20MGRp.
0180049POR CPS ETD 25X20MGRp.
0180050POR CPS ETD 28X20MGRp.57.64
0180051POR CPS ETD 28X20MGRp.57.64
0180052POR CPS ETD 30X20MGRp.
0180053POR CPS ETD 30X20MGRp.
0180054POR CPS ETD 50X20MGRp.
0180055POR CPS ETD 56X20MGRp.
0180056POR CPS ETD 60X20MGRp.
0180057POR CPS ETD 90X20MGRp.
0180058POR CPS ETD 90X20MGRp.
0180059POR CPS ETD 98X20MGRp.
0180060POR CPS ETD 98X20MGRp.
0180061POR CPS ETD 100X20MGRp.
0180062POR CPS ETD 140X20MGRp.
0180063POR CPS ETD 90X40MGRp.
0180064POR CPS ETD 100X40MGRp.
0180065POR CPS ETD 140X40MGRp.
0180066POR CPS ETD 3X40MGRp.
0180067POR CPS ETD 7X40MGRp.
0180068POR CPS ETD 14X40MGRp.57.64
0180069POR CPS ETD 15X40MGRp.
0180070POR CPS ETD 25X40MGRp.
0180071POR CPS ETD 28X40MGRp.115.27
0180072POR CPS ETD 28X40MGRp.
0180073POR CPS ETD 30X40MGRp.
0180074POR CPS ETD 30X40MGRp.
0180075POR CPS ETD 50X40MGRp.
0180076POR CPS ETD 56X40MGRp.
0180077POR CPS ETD 60X40MGRp.
0180078POR CPS ETD 90X40MGRp.
0180079POR CPS ETD 98X40MGRp.403.45
0180080POR CPS ETD 98X40MGRp.403.45

HELIDES 20 mg por. tbl. ent.
HELIDES 40 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Refluxní choroba jícnu; eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibakteriálními režimy a prevence relapsu peptických vředů u pacientů s Hp pozitivní vředovou chorobou; žaludeční vředy v souvislosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky a prevence žaludečních a duodenálních vředů v souvislosti s podáváním NSAID u rizikových pacientů; Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0174967POR TBL ENT 7X20MGRp.
0174968POR TBL ENT 14X20MGRp.
0174969POR TBL ENT 15X20MGRp.
0174970POR TBL ENT 28X20MGRp.
0174971POR TBL ENT 30X20MGRp.
0174972POR TBL ENT 50X20MGRp.
0174973POR TBL ENT 60X20MGRp.
0174974POR TBL ENT 90X20MGRp.
0174975POR TBL ENT 28X20MGRp.
0174976POR TBL ENT 30X20MGRp.
0174977POR TBL ENT 7X40MGRp.
0174978POR TBL ENT 14X40MGRp.
0174979POR TBL ENT 15X40MGRp.
0174980POR TBL ENT 28X40MGRp.
0174981POR TBL ENT 30X40MGRp.
0174982POR TBL ENT 50X40MGRp.
0174983POR TBL ENT 60X40MGRp.
0174984POR TBL ENT 90X40MGRp.
0174985POR TBL ENT 28X40MGRp.
0174986POR TBL ENT 30X40MGRp.