Zdroj: AISLP Výběr léku

IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 150 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 300 mg/12.5 mg por. tbl. nob.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých pacientů.
Výčet balení

0179760POR TBL NOB 14Rp.
0179761POR TBL NOB 28Rp.118.22
0179762POR TBL NOB 30Rp.
0179763POR TBL NOB 56Rp.
0179764POR TBL NOB 90Rp.
0179765POR TBL NOB 98Rp.
0179766POR TBL NOB 100Rp.
0179767POR TBL NOB 56X1Rp.
0179768POR TBL NOB 28 KAL BLIRp.
0179769POR TBL NOB 500Rp.
0179770POR TBL NOB 14Rp.
0179771POR TBL NOB 28Rp.149.98
0179772POR TBL NOB 30Rp.
0179773POR TBL NOB 56Rp.
0179774POR TBL NOB 90Rp.
0179775POR TBL NOB 98Rp.
0179776POR TBL NOB 100Rp.
0179777POR TBL NOB 56X1Rp.
0179778POR TBL NOB 28 KAL BLIRp.
0179779POR TBL NOB 500Rp.

IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 150 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 300 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 300 mg/25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých.
Výčet balení

0167277POR TBL FLM 7Rp.
0167278POR TBL FLM 14Rp.
0167279POR TBL FLM 15Rp.
0167280POR TBL FLM 20Rp.
0167281POR TBL FLM 28Rp.
0167282POR TBL FLM 30Rp.
0167283POR TBL FLM 56Rp.
0167284POR TBL FLM 60Rp.
0167285POR TBL FLM 90Rp.
0167286POR TBL FLM 98Rp.
0167287POR TBL FLM 100Rp.
0167288POR TBL FLM 50X1Rp.
0167289POR TBL FLM 7Rp.
0167290POR TBL FLM 14Rp.
0167291POR TBL FLM 15Rp.
0167292POR TBL FLM 20Rp.
0167293POR TBL FLM 28Rp.
0167294POR TBL FLM 30Rp.
0167295POR TBL FLM 56Rp.
0167296POR TBL FLM 60Rp.
0167297POR TBL FLM 90Rp.
0167298POR TBL FLM 98Rp.
0167299POR TBL FLM 100Rp.
0167300POR TBL FLM 50X1Rp.
0167301POR TBL FLM 7Rp.
0167302POR TBL FLM 14Rp.
0167303POR TBL FLM 15Rp.
0167304POR TBL FLM 20Rp.
0167305POR TBL FLM 28Rp.
0167306POR TBL FLM 30Rp.
0167307POR TBL FLM 56Rp.
0167308POR TBL FLM 60Rp.
0167309POR TBL FLM 90Rp.
0167310POR TBL FLM 98Rp.
0167311POR TBL FLM 100Rp.
0167312POR TBL FLM 50X1Rp.
0167313POR TBL FLM 7Rp.
0167314POR TBL FLM 14Rp.
0167315POR TBL FLM 15Rp.
0167316POR TBL FLM 20Rp.
0167317POR TBL FLM 28Rp.
0167318POR TBL FLM 30Rp.
0167319POR TBL FLM 56Rp.
0167320POR TBL FLM 60Rp.
0167321POR TBL FLM 90Rp.
0167322POR TBL FLM 98Rp.
0167323POR TBL FLM 100Rp.
0167324POR TBL FLM 50X1Rp.
0167325POR TBL FLM 7Rp.
0167326POR TBL FLM 14Rp.
0167327POR TBL FLM 15Rp.
0167328POR TBL FLM 20Rp.
0167329POR TBL FLM 28Rp.
0167330POR TBL FLM 30Rp.
0167331POR TBL FLM 56Rp.
0167332POR TBL FLM 60Rp.
0167333POR TBL FLM 90Rp.
0167334POR TBL FLM 98Rp.
0167335POR TBL FLM 100Rp.
0167336POR TBL FLM 50X1Rp.
0167337POR TBL FLM 7Rp.
0167338POR TBL FLM 14Rp.
0167339POR TBL FLM 15Rp.
0167340POR TBL FLM 20Rp.
0167341POR TBL FLM 28Rp.
0167342POR TBL FLM 30Rp.
0167343POR TBL FLM 56Rp.
0167344POR TBL FLM 60Rp.
0167345POR TBL FLM 90Rp.
0167346POR TBL FLM 98Rp.
0167347POR TBL FLM 100Rp.
0167348POR TBL FLM 50X1Rp.
0194130POR TBL FLM 84Rp.
0194131POR TBL FLM 84Rp.
0194132POR TBL FLM 84Rp.
0194133POR TBL FLM 28Rp.
0194134POR TBL FLM 28Rp.
0194135POR TBL FLM 28Rp.

IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
potahované tablety

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých.
Výčet balení

0028632POR TBL NOB 14Rp.
0028633POR TBL NOB 28Rp.
0028634POR TBL NOB 56Rp.
0028635POR TBL NOB 56X1Rp.
0028636POR TBL NOB 98Rp.
0028637POR TBL NOB 98Rp.
0028638POR TBL NOB 56X1Rp.
0028639POR TBL NOB 56Rp.
0028640POR TBL NOB 28Rp.
0028641POR TBL NOB 14Rp.

IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých.
Výčet balení

0028642POR TBL FLM 14Rp.
0028643POR TBL FLM 28Rp.143.47
0028644POR TBL FLM 56Rp.
0028645POR TBL FLM 56X1Rp.
0028646POR TBL FLM 84Rp.
0028647POR TBL FLM 98Rp.
0028648POR TBL FLM 98Rp.
0028649POR TBL FLM 84Rp.
0028650POR TBL FLM 56X1Rp.
0028651POR TBL FLM 56Rp.
0028652POR TBL FLM 28Rp.113.30
0028653POR TBL FLM 14Rp.
0028654POR TBL FLM 14Rp.
0028655POR TBL FLM 28Rp.
0028656POR TBL FLM 56Rp.
0028657POR TBL FLM 56X1Rp.
0028658POR TBL FLM 84Rp.
0028659POR TBL FLM 98Rp.
0193462POR TBL FLM 30Rp.
0193463POR TBL FLM 90Rp.
0193464POR TBL FLM 30Rp.
0193465POR TBL FLM 90Rp.
0193466POR TBL FLM 30Rp.
0193467POR TBL FLM 90Rp.