Zdroj: AISLP Výběr léku

OMEGA-3-ACID ETHYL ESTERS 90 MONAJA 1000 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

Momaja s.r.o., Nenačovice, ČR.

Hypolipidemikum.

Podpůrná terapie v sekundární prevenci u pacientů po infarktu myokardu spolu se standardní léčbou. Jako doplněk k dietě při endogenní hypertriglyceridemii, pokud samotná dieta není dostatečná; u typu IV v monoterapii a u typu IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná.
Výčet balení

0179618POR CPS MOL 28X1000MGRp.
0179619POR CPS MOL 30X1000MGRp.
0179620POR CPS MOL 60X1000MGRp.
0179621POR CPS MOL 100X1000MGRp.
0179622POR CPS MOL 280X1000MGRp.