Zdroj: AISLP Výběr léku

JEPAFEX 4 mg por. gra.
granule

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů od 6 měsíců do 5 let s mírným až středně těžkým perzistujícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativa nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí od 2 do 5 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu u pacientů od 2 let, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0179382POR GRA 7X4MGRp.
0179383POR GRA 20X4MGRp.
0179384POR GRA 28X4MGRp.
0179385POR GRA 30X4MGRp.

JEPAFEX 4 mg por. tbl. mnd.
JEPAFEX 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0179386POR TBL MND 7X4MGRp.
0179387POR TBL MND 10X4MGRp.
0179388POR TBL MND 14X4MGRp.
0179389POR TBL MND 20X4MGRp.
0179390POR TBL MND 28X4MGRp.
0179391POR TBL MND 30X4MGRp.
0179392POR TBL MND 50X4MGRp.
0179393POR TBL MND 56X4MGRp.
0179394POR TBL MND 98X4MGRp.
0179395POR TBL MND 100X4MGRp.
0179396POR TBL MND 140X4MGRp.
0179397POR TBL MND 200X4MGRp.
0179398POR TBL MND 49X1X4MGRp.
0179399POR TBL MND 50X1X4MGRp.
0179400POR TBL MND 56X1X4MGRp.
0179401POR TBL MND 7X5MGRp.
0179402POR TBL MND 10X5MGRp.
0179403POR TBL MND 14X5MGRp.
0179404POR TBL MND 20X5MGRp.
0179405POR TBL MND 28X5MGRp.
0179406POR TBL MND 30X5MGRp.
0179407POR TBL MND 50X5MGRp.
0179408POR TBL MND 56X5MGRp.
0179409POR TBL MND 84X5MGRp.
0179410POR TBL MND 90X5MGRp.
0179411POR TBL MND 98X5MGRp.
0179412POR TBL MND 100X5MGRp.
0179413POR TBL MND 140X5MGRp.
0179414POR TBL MND 200X5MGRp.
0179415POR TBL MND 49X1X5MGRp.
0179416POR TBL MND 50X1X5MGRp.
0179417POR TBL MND 56X1X5MGRp.

JEPAFEX 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0179418POR TBL FLM 7X10MGRp.
0179419POR TBL FLM 10X10MGRp.
0179420POR TBL FLM 14X10MGRp.
0179421POR TBL FLM 20X10MGRp.
0179422POR TBL FLM 28X10MGRp.
0179423POR TBL FLM 30X10MGRp.
0179424POR TBL FLM 50X10MGRp.
0179425POR TBL FLM 56X10MGRp.
0179426POR TBL FLM 84X10MGRp.
0179427POR TBL FLM 90X10MGRp.
0179428POR TBL FLM 98X10MGRp.
0179429POR TBL FLM 100X10MGRp.
0179430POR TBL FLM 140X10MGRp.
0179431POR TBL FLM 200X10MGRp.
0179432POR TBL FLM 49X1X10MGRp.
0179433POR TBL FLM 50X1X10MGRp.
0179434POR TBL FLM 56X1X10MGRp.