Zdroj: AISLP Výběr léku

FOSRENOL 750 mg por. plv.
FOSRENOL 1000 mg por. plv.
perorální prášek

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Chineham, Basingstoke, Hampshire, Velká Británie.

Léčivo k terapii hyperfosfatemie.

Regulace hyperfosfatemie: u pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří podstupují hemodialýzu nebo kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD); u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří nepodstupují dialýzu, mají hladinu fosfátů v séru vyšší nebo rovnu 1,78 mmol/l a samotná nízkofosfátová dieta u nich ke kontrole hladiny fosfátů nedostačuje.

0179360POR PLV 90X750MGRp.
0179361POR PLV 90X1000MGRp.

FOSRENOL 500 mg por. tbl. mnd.
FOSRENOL 1000 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Chineham, Basingstoke, Hampshire, Velká Británie.

Léčivo k terapii hyperfosfatemie.

Regulace hyperfosfatemie: u dospělých pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří podstupují hemodialýzu nebo kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD); u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří nepodstupují dialýzu, mají hladinu fosfátů v séru vyšší nebo rovnu 1,78 mmol/l a samotná nízkofosfátová dieta u nich ke kontrole hladiny fosfátů nedostačuje.
Výčet balení

0018815POR TBL MND 20X500MGRp.
0018816POR TBL MND 45X500MGRp.
0018817POR TBL MND 90X500MGRp.5 004.97
0018818POR TBL MND 100X500MGRp.
0018819POR TBL MND 200X500MGRp.
0018837POR TBL MND 10X1000MGRp.
0018838POR TBL MND 15X1000MGRp.
0018839POR TBL MND 30X1000MGRp.
0018840POR TBL MND 50X1000MGRp.
0018841POR TBL MND 90X1000MGRp.10 006.76
0018842POR TBL MND 100X1000MGRp.