Zdroj: AISLP Výběr léku

AIDEE 2 mg/0.03 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Vivax EuroAsia s.r.o., Bratislava, SR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.
Výčet balení

0200208POR TBL FLM 1X21Rp.
0200209POR TBL FLM 3X21Rp.
0200210POR TBL FLM 6X21Rp.