Zdroj: AISLP Výběr léku

TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0178628INF CNC SOL 1X1ML/1MGRp.1 146.33
0178629INF CNC SOL 5X1ML/1MGRp.
0178630INF CNC SOL 1X4ML/4MGRp.4 585.36
0178631INF CNC SOL 5X4ML/4MGRp.

TOPOTECAN ACCORD 4 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.

0139067INF PLV CSL 1X4MGRp.4 585.36

TOPOTECAN ACTAVIS 1 mg inf. plv. csl.
TOPOTECAN ACTAVIS 4 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum.

V monoterapii k léčbě pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. V kombinaci s cisplatinou k léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0149312INF PLV CSL 1X1MGRp.
0149313INF PLV CSL 1X4MGRp.
0193525INF PLV CSL 5X1MGRp.
0193526INF PLV CSL 5X4MGRp.

TOPOTECAN HOSPIRA 4 mg/4 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.

0167723INF CNC SOL 1X4MLRp.
0167724INF CNC SOL 5X4MLRp.22 926.80

TOPOTECAN KABI 4 mg inf. plv. csl.

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první linie nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba první linie považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.

0158122INF PLV CSL 1X4MGRp.4 585.36
0172169INF PLV CSL 5X4MGRp.

TOPOTECAN KABI 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0195152INF CNC SOL 1X1ML/1MGRp.
0195153INF CNC SOL 5X1ML/1MGRp.
0195154INF CNC SOL 1X4ML/4MGRp.
0195155INF CNC SOL 5X4ML/4MGRp.

TOPOTECAN MEDAC 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0159137INF CNC SOL 1X1ML/1MGRp.1 146.33
0159138INF CNC SOL 5X1ML/1MGRp.
0159139INF CNC SOL 5X2ML/2MGRp.
0159140INF CNC SOL 1X2ML/2MGRp.
0159141INF CNC SOL 1X4ML/4MGRp.4 585.36
0159142INF CNC SOL 5X4ML/4MGRp.22 926.80

TOPOTECAN MYLAN 1 mg/1 ml inf. cnc. sol.

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0159143INF CNC SOL 1X1ML/1MGRp.
0159144INF CNC SOL 5X1ML/1MGRp.
0159145INF CNC SOL 10X1ML/1MGRp.
0159146INF CNC SOL 1X2ML/2MGRp.
0159147INF CNC SOL 5X2ML/2MGRp.
0159148INF CNC SOL 10X2ML/2MGRp.
0159149INF CNC SOL 1X4ML/4MGRp.
0159150INF CNC SOL 5X4ML/4MGRp.22 926.80
0159151INF CNC SOL 10X4ML/4MGRp.

TOPOTECAN PHARMAGEN 1 mg inf. plv. csl.
TOPOTECAN PHARMAGEN 4 mg inf. plv. csl.

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0197851INF PLV CSL 1X1MLRp.
0197852INF PLV CSL 5X1MLRp.
0197853INF PLV CSL 1X4MG/MLRp.
0197854INF PLV CSL 5X4MG/MLRp.

TOPOTECAN TEVA 1 mg/1 ml inf. cnc. sol.
TOPOTECAN TEVA 4 mg/4 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0149438IVN INF CNC SOL 1X1MLRp.
0149439IVN INF CNC SOL 5X1MLRp.
0149440IVN INF CNC SOL 1X4MLRp.
0149441IVN INF CNC SOL 5X4MLRp.18 105.75