Zdroj: AISLP Výběr léku

VEREZANA 0.03 mg/2 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce. Středně závažné akné u žen, které nemají kontraindikaci pro užívání perorální kontracepce a u kterých lokální léčba nebyla účinná.
Výčet balení

0178591POR TBL FLM 1X21Rp.
0178592POR TBL FLM 3X21Rp.
0178593POR TBL FLM 6X21Rp.