Zdroj: AISLP Výběr léku

LATIMPOS 0.05 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.

Ursapharm s.r.o., Říčany, ČR.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinů.
Výčet balení

0178549OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.331.37
0178550OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.994.09
0178551OPH GTT SOL 6X2.5MLRp.