Zdroj: AISLP Výběr léku

ARUCOM 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.
oční kapky

Dr. Gerhard Mann Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin, SRN.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinů.
Výčet balení

0178543OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.
0178544OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.
0178545OPH GTT SOL 6X2.5MLRp.