Zdroj: AISLP Výběr léku

TINTAROS 5 mg por. tbl. flm.
TINTAROS 10 mg por. tbl. flm.
TINTAROS 20 mg por. tbl. flm.
TINTAROS 40 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Hypolipidemikum.

Léčba primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení

0191192POR TBL FLM 7X5MGRp.
0191193POR TBL FLM 14X5MGRp.
0191194POR TBL FLM 28X5MGRp.
0191195POR TBL FLM 30X5MGRp.
0191196POR TBL FLM 56X5MGRp.
0191197POR TBL FLM 98X5MGRp.
0191198POR TBL FLM 7X10MGRp.
0191199POR TBL FLM 14X10MGRp.
0191200POR TBL FLM 28X10MGRp.109.88
0191201POR TBL FLM 30X10MGRp.
0191202POR TBL FLM 56X10MGRp.
0191203POR TBL FLM 98X10MGRp.384.57
0191204POR TBL FLM 7X20MGRp.
0191205POR TBL FLM 14X20MGRp.
0191206POR TBL FLM 28X20MGRp.169.04
0191207POR TBL FLM 30X20MGRp.
0191208POR TBL FLM 56X20MGRp.
0191209POR TBL FLM 98X20MGRp.591.66
0191210POR TBL FLM 7X40MGRp.
0191211POR TBL FLM 14X40MGRp.
0191212POR TBL FLM 28X40MGRp.260.06
0191213POR TBL FLM 30X40MGRp.
0191214POR TBL FLM 56X40MGRp.
0191215POR TBL FLM 98X40MGRp.910.23