Zdroj: AISLP Výběr léku

MAXALT 5 mg por. lyo.
MAXALT 10 mg por. lyo.
perorální lyofilizát

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antimigrenikum.

Akutní léčba bolesti hlavy u dospělých při záchvatu migrény s aurou nebo bez ní.
Výčet balení

0177478POR LYO 2X5MGRp.15.10
0177479POR LYO 3X5MGRp.
0177480POR LYO 6X5MGRp.45.30
0177481POR LYO 12X5MGRp.
0177482POR LYO 18X5MGRp.
0177483POR LYO 2X10MGRp.30.20
0177484POR LYO 3X10MGRp.
0177485POR LYO 6X10MGRp.90.60
0177486POR LYO 12X10MGRp.
0177487POR LYO 18X10MGRp.

MAXALT 5 mg por. tbl. nob.
MAXALT 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antimigrenikum.

Akutní léčba bolesti hlavy u dospělých při záchvatu migrény s aurou nebo bez ní.
Výčet balení

0177468POR TBL NOB 2X5MGRp.15.10
0177469POR TBL NOB 3X5MGRp.
0177470POR TBL NOB 6X5MGRp.45.30
0177471POR TBL NOB 12X5MGRp.
0177472POR TBL NOB 18X5MGRp.
0177473POR TBL NOB 2X10MGRp.30.20
0177474POR TBL NOB 3X10MGRp.
0177475POR TBL NOB 6X10MGRp.90.60
0177476POR TBL NOB 12X10MGRp.
0177477POR TBL NOB 18X10MGRp.