Zdroj: AISLP Výběr léku

MELENOR 35 mg por. tbl. flm.

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr.

Bisfosfonát.

Léčba postmenopauzální osteoporózy, ke snížení rizika vertebrálních fraktur. Léčba potvrzené postmenopauzální osteoporózy, ke snížení rizika fraktur proximálního femuru. Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem vzniku fraktur.

0177297POR TBL FLM 4X35MGRp.206.53
0177298POR TBL FLM 12X35MGRp.619.60