Zdroj: AISLP Výběr léku

STYGAPON 5 mg por. tbl. flm.
STYGAPON 10 mg por. tbl. flm.
STYGAPON 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0176634POR TBL FLM 14X5MGRp.
0176635POR TBL FLM 28X5MGRp.700.43
0176636POR TBL FLM 35X5MGRp.
0176637POR TBL FLM 70X5MGRp.
0176643POR TBL FLM 14X10MGRp.
0176644POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0176645POR TBL FLM 35X10MGRp.
0176646POR TBL FLM 56X10MGRp.1 869.34
0176647POR TBL FLM 70X10MGRp.
0176652POR TBL FLM 14X20MGRp.
0176653POR TBL FLM 28X20MGRp.1 580.52
0176654POR TBL FLM 35X20MGRp.
0176655POR TBL FLM 70X20MGRp.
0176912POR TBL FLM 56X20MGRp.

STYGAPON 5 mg por. tbl. dis.
STYGAPON 10 mg por. tbl. dis.
STYGAPON 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0176656POR TBL DIS 14X5MGRp.
0176657POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0176658POR TBL DIS 35X5MGRp.
0176659POR TBL DIS 56X5MGRp.
0176660POR TBL DIS 70X5MGRp.
0176661POR TBL DIS 98X5MGRp.
0176662POR TBL DIS 14X10MGRp.
0176663POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0176664POR TBL DIS 35X10MGRp.
0176665POR TBL DIS 56X10MGRp.1 869.34
0176666POR TBL DIS 70X10MGRp.
0176667POR TBL DIS 98X10MGRp.
0176674POR TBL DIS 14X20MGRp.
0176675POR TBL DIS 28X20MGRp.1 580.52
0176676POR TBL DIS 35X20MGRp.
0176677POR TBL DIS 56X20MGRp.
0176678POR TBL DIS 70X20MGRp.
0176679POR TBL DIS 98X20MGRp.