Zdroj: AISLP Výběr léku

GECROL 0.5 mg por. cps. dur.
GECROL 1 mg por. cps. dur.
GECROL 5 mg por. cps. dur.

Heaton k.s., Praha, ČR.

Imunosupresivum, inhibitor kalcineurinu.

Profylaxe rejekce transplantátu u příjemců alotransplantátů jater, ledvin nebo srdce. Léčba rejekce alotransplantátu, v případech rezistentních na léčbu jinými imunosupresivními přípravky.
Výčet balení

0176584POR CPS DUR 30X0.5MGRp.1 267.80
0176585POR CPS DUR 50X0.5MGRp.
0176586POR CPS DUR 60X0.5MGRp.
0176587POR CPS DUR 90X0.5MGRp.
0176588POR CPS DUR 100X0.5MGRp.
0176589POR CPS DUR 30X1MGRp.
0176590POR CPS DUR 50X1MGRp.
0176591POR CPS DUR 60X1MGRp.3 783.88
0176592POR CPS DUR 90X1MGRp.
0176593POR CPS DUR 100X1MGRp.
0176594POR CPS DUR 30X5MGRp.9 459.71
0176595POR CPS DUR 50X5MGRp.
0176596POR CPS DUR 60X5MGRp.
0176597POR CPS DUR 90X5MGRp.
0176598POR CPS DUR 100X5MGRp.