Zdroj: AISLP Výběr léku

FLUDARA inj.+inf. plv. sol.

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Cytostatikum.

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) B-buněčného typu u pacientů, kteří mají dostatečnou rezervu kostní dřeně. Léčba přípravkem v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stadiu choroby, tj. Rai III/IV (Binet C), nebo Rai I/II (Binet A/B) s doprovodnými symptomy nebo známkami progredujícího onemocnění.

0176523INJ+INF PLV SOL 5X50MGRp.

FLUDARA por. tbl. flm.

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Cytostatikum.

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) B-buněčného typu u pacientů, kteří mají dostatečnou rezervu kostní dřeně. Léčba přípravkem v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stadiu choroby, tj. Rai III/IV (Binet C), nebo Rai I/II (Binet A/B) s doprovodnými symptomy nebo známkami progredujícího onemocnění.

0176521POR TBL FLM 15X10MGRp.
0176522POR TBL FLM 20X10MGRp.12 596.28