Zdroj: AISLP Výběr léku

CYRDANAX 20 mg/ml inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Wien, Rakousko.

Přípravek ke snížení toxicity protinádorové léčby.

Prevence chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené doxorubicinem nebo epirubicinem u dospělých pacientek s pokročilým a/nebo metastazujícím nádorem prsu po předchozí léčbě kumulativní dávkou 300 mg/m2 doxorubicinu nebo předchozí kumulativní dávkou 540 mg/m2 epirubicinu, pokud je vyžadována další léčba antracyklinem.
Výčet balení

0199358INF PLV SOL 1X250MGRp.
0199359INF PLV SOL 4X250MGRp.
0199360INF PLV SOL 1X500MGRp.
0199361INF PLV SOL 4X500MGRp.