Zdroj: AISLP Výběr léku

HEMINEVRIN 300 mg por. cps. mol.

Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen, SRN.

Sedativum, hypnotikum.

Léčba neklidu, agitovanosti a stavů zmatenosti u starých lidí, poruchy spánku ve stáří, akutní abstinenční stavy při odvykací léčbě alkoholiků, delirium tremens.

0176129POR CPS MOL 100X300MGRp.