Zdroj: AISLP Výběr léku

ZIPION 15 mg por. tbl. nob.
ZIPION 30 mg por. tbl. nob.
ZIPION 45 mg por. tbl. nob.
tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Perorální antidiabetikum, thiazolidindion.

Přípravek 2. nebo 3. volby k léčbě diabetes mellitus 2. typu u dospělých: v monoterapii, především u pacientů s nadváhou, nedostatečnou kompenzací dietou a fyzickou aktivitou, kde nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci; v kombinaci s inzulinem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s nedostatečnou kontrolou glykemie inzulinem, u kterých není možné použít metformin z důvodu kontraindikace nebo intolerance.
Výčet balení

0175186POR TBL NOB 14X15MGRp.
0175187POR TBL NOB 28X15MGRp.
0175188POR TBL NOB 30X15MGRp.
0175189POR TBL NOB 50X15MGRp.
0175190POR TBL NOB 56X15MGRp.
0175191POR TBL NOB 60X15MGRp.
0175192POR TBL NOB 84X15MGRp.
0175193POR TBL NOB 90X15MGRp.
0175194POR TBL NOB 98X15MGRp.
0175195POR TBL NOB 100X15MGRp.
0175196POR TBL NOB 112X15MGRp.
0175197POR TBL NOB 120X15MGRp.
0175198POR TBL NOB 196X15MGRp.
0175199POR TBL NOB 14X30MGRp.
0175200POR TBL NOB 28X30MGRp.
0175201POR TBL NOB 30X30MGRp.
0175202POR TBL NOB 50X30MGRp.
0175203POR TBL NOB 56X30MGRp.
0175204POR TBL NOB 60X30MGRp.
0175205POR TBL NOB 84X30MGRp.
0175206POR TBL NOB 90X30MGRp.
0175207POR TBL NOB 98X30MGRp.
0175208POR TBL NOB 100X30MGRp.
0175209POR TBL NOB 112X30MGRp.
0175210POR TBL NOB 120X30MGRp.
0175211POR TBL NOB 196X30MGRp.
0175212POR TBL NOB 14X45MGRp.
0175213POR TBL NOB 28X45MGRp.
0175214POR TBL NOB 30X45MGRp.
0175215POR TBL NOB 50X45MGRp.
0175216POR TBL NOB 56X45MGRp.
0175217POR TBL NOB 60X45MGRp.
0175218POR TBL NOB 84X45MGRp.
0175219POR TBL NOB 90X45MGRp.
0175220POR TBL NOB 98X45MGRp.
0175221POR TBL NOB 100X45MGRp.
0175222POR TBL NOB 112X45MGRp.
0175223POR TBL NOB 196X45MGRp.
0175533POR TBL NOB 120X45MGRp.