Zdroj: AISLP Výběr léku

VINORELBIN STRIDES 10 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (stadium 3 nebo 4). V monoterapii k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prsu (stadium 4), u nichž selhala nebo u nichž není vhodná chemoterapie antracykliny a taxany.
Výčet balení

0213469INF CNC SOL 1X1ML//10MGRp.
0213470INF CNC SOL 1X5ML//50MGRp.