Zdroj: AISLP Výběr léku

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ por. sir.

Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare, Wien, Rakousko.

Expektorans.

Symptomatická léčba produktivního kašle s obtížnou expektorací.

0172012POR SIR 100ML/2GMVP
0172013POR SIR 50ML/1GMVP