Zdroj: AISLP Výběr léku

ZOLAFREN 5 mg por. tbl. nob.
ZOLAFREN 10 mg por. tbl. nob.
tablety

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0171678POR TBL NOB 28X5MGRp.700.43
0171679POR TBL NOB 56X5MGRp.
0171680POR TBL NOB 28X10MGRp.934.66
0171681POR TBL NOB 56X10MGRp.

ZOLAFREN RAPID 5 mg por. tbl. dis.
ZOLAFREN RAPID 10 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg, Rakousko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.

0160198POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0160199POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66