Zdroj: AISLP Výběr léku

SEVEMED 800 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medice Arzneimittel Pütter GmbH und Co.KG, Iserlohn, SRN.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.

0171032POR TBL FLM 180X800MGRp.