Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-MONTELUKAST 4 mg por. tbl. mnd.
APO-MONTELUKAST 5 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem (v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy). Alternativní léčba nahrazující léčbu inhalačními kortikosteroidy v nízkých dávkách u dětí ve věku 2-14 let s lehkým perzistujícím astmatem. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou pozátěžová bronchokonstrikce.
Výčet balení

0170737POR TBL MND 10X4MGRp.
0170738POR TBL MND 28X4MGRp.
0170739POR TBL MND 30X4MGRp.546.51
0170740POR TBL MND 100X4MGRp.1 821.68
0170741POR TBL MND 10X5MGRp.
0170742POR TBL MND 28X5MGRp.
0170743POR TBL MND 30X5MGRp.546.51
0170744POR TBL MND 100X5MGRp.1 821.68
0215745POR TBL MND 98X4MGRp.
0215746POR TBL MND 98X5MGRp.

APO-MONTELUKAST 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antiastmatikum.

Doplňková léčba u pacientů s lehkým až středně těžkým perzistujícím astmatem, kteří jsou nedostatečně kontrolováni inhalačními kortikosteroidy. Profylaxe astmatu, pokud je převažující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.
Výčet balení

0170745POR TBL FLM 10X10MGRp.
0170746POR TBL FLM 28X10MGRp.
0170747POR TBL FLM 30X10MGRp.546.51
0170748POR TBL FLM 100X10MGRp.1 821.68
0185562POR TBL FLM 98X10MGRp.