Zdroj: AISLP Výběr léku

CLOPEZ 75 mg por. tbl. flm.

Alkaloid-Int d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Slovinsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: po infarktu myokardu, po ischemické cévní mozkové příhodě, s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin; s akutním koronárním syndromem. Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u dospělých pacientů s fibrilací síní.

0170736POR TBL FLM 30X75MGRp.