Zdroj: AISLP Výběr léku

AMIZOLMET 500 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Analgetikum.

Silná akutní bolest. Horečka nereagující na jinou léčbu.

0200936INJ SOL 10X2ML/1000MGRp.61.49