Zdroj: AISLP Výběr léku

KOGNEZIL 5 mg por. tbl. flm.
KOGNEZIL 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Léčivo proti demenci, inhibitor acetylcholinesterázy.

Symptomatická léčba mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence.
Výčet balení

0170540POR TBL FLM 7X5MGRp.
0170541POR TBL FLM 14X5MGRp.
0170542POR TBL FLM 20X5MGRp.
0170543POR TBL FLM 28X5MGRp.528.34
0170544POR TBL FLM 30X5MGRp.
0170545POR TBL FLM 50X5MGRp.
0170546POR TBL FLM 56X5MGRp.
0170547POR TBL FLM 60X5MGRp.
0170548POR TBL FLM 84X5MGRp.
0170549POR TBL FLM 90X5MGRp.
0170550POR TBL FLM 98X5MGRp.
0170551POR TBL FLM 100X5MGRp.
0170552POR TBL FLM 112X5MGRp.
0170553POR TBL FLM 120X5MGRp.
0170554POR TBL FLM 7X10MGRp.
0170555POR TBL FLM 14X10MGRp.
0170556POR TBL FLM 20X10MGRp.
0170557POR TBL FLM 28X10MGRp.704.97
0170558POR TBL FLM 30X10MGRp.
0170559POR TBL FLM 50X10MGRp.
0170560POR TBL FLM 56X10MGRp.
0170561POR TBL FLM 60X10MGRp.
0170562POR TBL FLM 84X10MGRp.
0170563POR TBL FLM 90X10MGRp.
0170564POR TBL FLM 98X10MGRp.
0170565POR TBL FLM 100X10MGRp.
0170566POR TBL FLM 112X10MGRp.
0170567POR TBL FLM 120X10MGRp.