Zdroj: AISLP Výběr léku

LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN 150 mg/300 mg por. tbl. flm.

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Antivirotikum, kombinace nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antiretrovirová léčba pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).
Výčet balení

0170504POR TBL FLM 30Rp.
0170505POR TBL FLM 60Rp.5 363.40
0170506POR TBL FLM 100Rp.
0170507POR TBL FLM 200Rp.
0170508POR TBL FLM 60Rp.5 363.40
0199164POR TBL FLM 60X1Rp.

LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN SANDOZ 150 mg/300 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antivirotikum, kombinace nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antiretrovirová léčba pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).
Výčet balení

0177811POR TBL FLM 10Rp.
0177812POR TBL FLM 20Rp.
0177813POR TBL FLM 28Rp.
0177814POR TBL FLM 30Rp.
0177815POR TBL FLM 60Rp.5 363.40
0177816POR TBL FLM 90Rp.
0177817POR TBL FLM 120Rp.
0177818POR TBL FLM 200Rp.
0177819POR TBL FLM 60Rp.

LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TEVA 150 mg/300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antivirotikum, kombinace nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy.

Kombinovaná antiretrovirová léčba pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).

0168026POR TBL FLM 60Rp.
0168027POR TBL FLM 60Rp.