Zdroj: AISLP Výběr léku

INDROFAR 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Vaia S.A., Athens, Řecko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

0170359POR TBL FLM 28X50MGRp.
0170360POR TBL FLM 84X50MGRp.

INDROFAR 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Vaia S.A., Athens, Řecko.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0170361POR TBL FLM 1X150MGRp.
0170362POR TBL FLM 3X150MGRp.