Zdroj: AISLP Výběr léku

ESOGASEC 20 mg por. cps. etd.
ESOGASEC 40 mg por. cps. etd.

Aristo Pharma GmbH, Berlin, SRN.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Refluxní choroba jícnu; eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibakteriálními režimy a prevence relapsu peptických vředů u pacientů s Hp pozitivní vředovou chorobou; žaludeční vředy v souvislosti s léčbou nesteroidními antiflogistiky a prevence žaludečních a duodenálních vředů v souvislosti s podáváním NSAID u rizikových pacientů; Zollinger-Ellisonův syndrom.
Výčet balení

0201156POR CPS ETD 14X20MGRp.
0201157POR CPS ETD 28X20MGRp.
0201158POR CPS ETD 56X20MGRp.
0201159POR CPS ETD 14X40MGRp.
0201160POR CPS ETD 28X40MGRp.
0201161POR CPS ETD 56X40MGRp.
0214674POR CPS ETD 14X20MGRp.
0214675POR CPS ETD 56X20MGRp.
0214676POR CPS ETD 28X20MGRp.
0214677POR CPS ETD 14X40MGRp.
0214678POR CPS ETD 28X40MGRp.
0214679POR CPS ETD 56X40MGRp.