Zdroj: AISLP Výběr léku

BREVITAX 6 mg/ml inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Pokročilý karcinom ovaria, metastazující karcinom prsu, nemalobuněčný karcinom plic, Kaposiho sarkom (KS) u pacientů s AIDS.
Výčet balení

0169225INF CNC SOL 5ML/30MGRp.704.69
0169226INF CNC SOL 10X5ML/30MGRp.
0169227INF CNC SOL 16.7ML/100MGRp.2 348.97
0169228INF CNC SOL 50ML/300MGRp.7 046.91