Zdroj: AISLP Výběr léku

SOFTINE 0.03 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontraceptivum.
Výčet balení

0169100POR TBL FLM 2X21Rp.
0169101POR TBL FLM 1X21Rp.
0169102POR TBL FLM 3X21Rp.
0169103POR TBL FLM 6X21Rp.
0169104POR TBL FLM 13X21Rp.