Zdroj: AISLP Výběr léku

SOFTINELLE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontraceptivum.
Výčet balení

0169095POR TBL FLM 2X21Rp.
0169096POR TBL FLM 1X21Rp.
0169097POR TBL FLM 3X21Rp.
0169098POR TBL FLM 6X21Rp.
0169099POR TBL FLM 13X21Rp.